دانشجویان کامپیوتر , computer_students

دانشجویان کامپیوتر

دانشجویان کامپیوتر , computer_students

دانشجویان کامپیوتر

12,712نــــفــــــر
عضو شده اند
12,712نفر عضو شده اند
این کلوپ مخصوص دانشجویان کامپیوتر سراسر کشور است ، تا از طریق آن با هم آشنا شده و در زمینه های گوناگون بحث و تبادل نظر نمایند .این کلوپ مخصوص دانشجویان کامپیوتر سراسر کشور است ، تا از طریق آن با هم آشنا شده و در زمینه های گوناگون بحث و تبادل نظر نمایند .مشاهده کامل مشخصات
24 فروردین 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

  • سجاد س , aliboghi
  • یوسف فعال , idibaz
  • پارسا  , tanha_r_2011
  •   , moones_khoshkele
  • 12712 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • دانشگاه فردوسی مشهد , ferdowsistudents
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.