نرم افزار اندروید کلوب
دسته بندی رسانه ها

رسانه های اجتماعی

نمودار 3 کلوب برتر این طبقه

  پرسپولیس زندگیمه , life_perspolis
  بچه های امروزی , bache_hay_emrozi
  گــل نــرجــس , Amarylliss
  ویژه , Especially
  آخرالزمان , akhar_ol_zaman
  مهدی بیا , mahdibiya
  عطرِ باران , Atre_Bararn
  انسانیت , ensaniat
  مرآت , meratt
  همسایه , Hamsayeh
  خودمونی , khodemooniclub
  امام رضا(ع) , imam_reza
  نگاه تو , negaheto
  گردان سایبری , Cyber313
  بچه های شاد کلوب , bacheshie
  ایران , iranhamishejavidan
  افسران جنگ نرم , afsaran
  توپولوف , to_po_lof
  دانشجویان , portal_university
  قوم لر , Lur
  تا فصل حق , the_Right