دسته بندی رسانه ها

رسانه های تاریخ و ادبیات

نمودار 3 کلوب برتر این طبقه

  زیر صفر , ZIRSEFR...
  ژرفــــــــا , deep
  باران , rain11
  كاروان شعر , karvanesher
  تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
  نوای شعر , navayesher
  شعر نو , shere_no
  شعر و پرواز , Poetryflight
  جملات و مطالب آموزنده , jomalatamozande
  خلیج فارس , PersianGulf11000
  فرهنگ ایران , iran.farhang
  سخن پارسی , parsian_poem
  ادبیات فارسی , persianlitretur
  شعر , poemclub
  عرفان خورشید حقیقت , erfan_khorshid_haghighat
  حافظ , hafeza
  حمید مصدق , m_mosadegh
  صادق هدایت , sadeghhedaayat
  شعر وشاعری , shaericlub
  مهدی اخوان ثالث , m_ahavan
  احمد شاملو , shamlouclub