نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دسته بندی رسانه ها

رسانه های تاریخ و ادبیات

  ادبیات فارسی , persianlitretur
  شعر , poemclub
  عرفان خورشید حقیقت , erfan_khorshid_haghighat
  حافظ , hafeza
  حمید مصدق , m_mosadegh
  صادق هدایت , sadeghhedaayat
  شعر وشاعری , shaericlub
  مهدی اخوان ثالث , m_ahavan
  لعنتی جان , damn
  فریدون مشیری , moshiri_fereydoon
  مریم حیدر زاده , m_hehdarzadeh
  پائولو کوئیلو , pauloclub
  هرمان هسه , hermann_hesse
  سیمین بهبهانی , simin_behbahani
  آذربایجان ادبیاتی , adabiat_azar
  نقد شعر , naghdclub
  حسین پناهی , panahiclub
  نیما یوشیج , nimaclub
  گابریل گارسیا ماركز , markezclub
  اخوان ثالث , salesclub
  هری پاتر , hpmovies