دسته بندی رسانه ها

رسانه های سرگرمی و طنز

نمودار 3 کلوب برتر این طبقه

  ترولیست , Terolist
  مگ مگ , magmagclub
  فاز معکوس , Reverse_phase
  گلچین , Elite
  بخندیم! , bekhandim
  هیس6تایی ها فریاد نمیزنند , 6taeiha
  لایک كده , like_kad3
  بن بست , _deadend_
  شاه پسر ایرانی , iranin boy
  دریای ستاره ها , daryayesetarehha
  تراکتورسازی آذربایجان , itm
  یاقوت , yaghoot2010
  سیلور استار , silver_star
  کـورد نشینان , Kord_Neshinan
  مدیر و معاون , cheirman_assistant
  مهربون ها , mehraboonha
  ندا , nedaclub
   بندرعباس , bandarabbasclub
  سه کله پوک , Tuesday_stupid
  لیدیز , ladys
  اویتا , AvitaClub