نرم افزار اندروید کلوب
یاغمور , yagmur_yamur

یاغمور

یاغمور , yagmur_yamur

یاغمور

27,023نــــفــــــر
عضو شده اند
27,023نفر عضو شده اند
یاغمور , yagmur_yamur
جناب آقای دانیال گرگانی کسب دو مدال طلا مقام اول در دو 110متر با مانع و 400متر با مانع
جناب آقای دایان گرگانی کسب مقام دوم در پرتاب چکش
جناب آقای مصطفی گرگانی مقام سوم در پرتاب چکش
ادامه
99
2
1
منصور باشقره , mans000r
سه شنبه 21 اردیبهشت ، 14:28
آووورین بروبچ
ادامه