نرم افزار اندروید کلوب
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)

278نــــفــــــر
عضو شده اند
278نفر عضو شده اند
بیشتر
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj
منشا نود درصد از کسانی که جذب گروهک ها و فرقه های باطل می شوند جهل و عدم آگاهی است. اگر آگاهی باشد افراد به هیچ وجه سراغ فرقه های باطل نمی روند
ادامه
99
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj
ادامه
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj
ادامه
    موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj
    ادامه
    موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) , valiasr_aj
    ادامه