دختران آسمانی , Sky.Girls

دختران آسمانی

دختران آسمانی , Sky.Girls

دختران آسمانی

5,587نــــفــــــر
عضو شده اند
5,587نفر عضو شده اند
بیشتر
دختران آسمانی , Sky.Girls
خـواهـرم بی حجـابی فرهـنگ کسـانی است کـه ...
در پـس کـوره هـای هـوس غـروب کـرده انـد ،
و چه غـروب غـم انگـیزی ...
پـس تـو پوشش دیـن را بـرگزیـن ...
تا در حجـاب هـای تاریـک نفـس غـروب نکـنی ...

عکـس : حجـاب در حـد مـورد قـبول

`•.¸¸.•´´¯`••._.•♥ رωــانـہ בـפֿـتراלּ آωــمانـے ♥•._.••`¯´´•.¸¸.•`
ادامه
99
دختران آسمانی , Sky.Girls
خیـلی قشـنگه وقـتی داری مـوهـاتـو شـونه مـیزنـی ،
یا جـلوی آیـنه داری آرایـش میـکنی ...
فـرزنـدت بیـاد بگـه :
آخ جـون الان بـابـایـی مـیاد ...(♥)
نه اینـکه بگـه : مـامـان قـراره کـجا بـریـم ؟!

`•.¸¸.•´´¯`••._.•♥ رωــانـہ בـפֿـتراלּ آωــمانـے ♥•._.••`¯´´•.¸¸.•`
ادامه
317
32
206
  , sadafpakdel
شنبه 23 اسفند ، 22:59
لایــــک
ادامه
  , ali138700
یکشنبه 24 اسفند ، 10:20
لایک
ادامه
دختران آسمانی , Sky.Girls
الطَّـیِّبـاتُ لِلـطَّیِّبـینَ وَ الطَّـیِّبُونَ لِلـطَّیِّـباتِ
و زنـان پاک برای مـردان پاک و مـردان پاک برای زنـان پاکـند.
سـوره نـور - آیـه 26

`•.¸¸.•´´¯`••._.•♥ رωــانـہ בـפֿـتراלּ آωــمانـے ♥•._.••`¯´´•.¸¸.•`
ادامه
232
16
144
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
چهارشنبه 19 فروردین ، 20:17
خدایا قسمت همه آرزومندان کن.آمین
ادامه