ژان ژاک روسو , jean_jacques_rousseau

ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو , jean_jacques_rousseau

ژان ژاک روسو

67نــــفــــــر
عضو شده اند
67نفر عضو شده اند
ژان ژاک روسو , jean_jacques_rousseau
ژان ژاک روسو و اندیشه عدالت
 
http://philosophers.atspace.com/rousseau.htm
ژان ژاک روسو و اندیشه عدالت
(دویچه وله  - بهرام محیی)
روسو در دو اثر خود یعنی «دومین گفتمان: درباره­ی خاستگاه و بنیادهای نابرابری میان انسان­ها»، و بویژه در «قرارداد اجتماعی» به تأمل و بررسی درباره­ی موضوع عدالت می­پردازد. 
روسو که مانند هابس در سنت «قرارداد» می­اندیشد، در «دومین گفتمان» خود که در سال
ادامه
99