نرم افزار اندروید کلوب
آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

آموزش مجازی پارس , elearningpars

آموزش مجازی پارس

53نــــفــــــر
عضو شده اند
53نفر عضو شده اند
بیشتر
آموزش مجازی پارس , elearningpars
بهترینها برای ما ایرانی هاست ....

چه نیکوست تازه شدن بهار و زیبایی ایران زمین در نوروز باستانی پارس !!

مرکز آموزش مجازی پارس ، نو شدن بهار را به شما تبریک میگوید و آرزوی بهترینها را برای شما داریم ...
ادامه
99
  آموزش مجازی پارس , elearningpars
  سازنده پاپیه ماشه

  ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Papier mâché maker

  ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2651-83-060-1

  ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 155 ساعت

  سازنده پاپیه ماشه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره سازنده پاپیه ماشه را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
  ادامه
   آموزش مجازی پارس , elearningpars
   عروسک ساز نمایشی

   ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Theatrical dolls maker

   ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 9-49/43/1/3

   ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 245 ساعت

   عروسک ساز یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به عروسک ساز نمایشی پس از ثبت نام در دوره عروسک ساز نمایشی ، بسته ی آموزشی دوره عروسک ساز نمایشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره را در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
   ادامه
    آموزش مجازی پارس , elearningpars
    دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی

    ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Amateur glass interior designer

    ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 7315-83-001 -1

    ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 85 ساعت

    دكوراتور داخلی شیشه ای یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره دكوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
    ادامه
     آموزش مجازی پارس , elearningpars
     نقاشی و برجسته كاری روی چوب

     ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Painting and fretwork on wood

     ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-95/28/1/1

     ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 320 ساعت

     برجسته كاری روی چوب یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به نقاشی و برجسته كاری روی چوب پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره نقاشی و برجسته كاری روی چوب را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نقاشی و برجسته كاری روی چوب در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
     ادامه
      آموزش مجازی پارس , elearningpars
      نقاش با لعاب بر روی کاشی

      ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Painter of glaze on tile

      ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-61/98/1/3

      ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 312 ساعت

      نقاش با لعاب بر روی کاشی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام بسته ی آموزشی دوره نقاش با لعاب بر روی کاشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
      ادامه
       آموزش مجازی پارس , elearningpars
       تصویر ساز کتاب کودک

       ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-62-46/1/1

       ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 50 ساعت

       تصویر ساز کتاب یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به تصویر ساز کتاب کودک پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره تصویر ساز کتاب کودک در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
       ادامه
        آموزش مجازی پارس , elearningpars
        نقاش لاكی

        ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Shellac painter

        ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2651-83-059-1

        ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 205 ساعت

        نقاش لاكی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره در مرکز ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
        ادامه
         آموزش مجازی پارس , elearningpars
         ایر براش كار

         ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Airbrush worker

         ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-95/24/1/2

         ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 139 ساعت

         ایر براش كار یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به طراح صحنه پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره ایر براش كار را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ایر براش كار در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
         ادامه
          آموزش مجازی پارس , elearningpars
          نقاش شیشه های تزیینی

          ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Ornamental glass painter

          ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-95/25/1/2

          ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 165 ساعت

          نقاش شیشه های تزیینی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد . علاقه مندان به نقاش شیشه های تزیینی پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره نقاش شیشه های تزیینی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نقاش شیشه های تزیینی در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
          ادامه
           آموزش مجازی پارس , elearningpars
           دوبلور پیشرفته

           ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Professional dubber

           ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2655-87-002-1

           ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 63 ساعت

           دوبلور پیشرفته یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره دوبلور پیشرفته ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
           ادامه
            آموزش مجازی پارس , elearningpars
            دوبلور مقدماتی

            ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Amateur dubber

            ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2655-87-001-1

            ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 69 ساعت

            دوبلور مقدماتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به دوبلوری پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
            ادامه
             آموزش مجازی پارس , elearningpars
             خبرنگاری

             ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2641-73-001-2

             ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 50 ساعت

             خبرنگاری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به خبرنگاری پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره خبرنگاری در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
             ادامه
              آموزش مجازی پارس , elearningpars
              عکاس و چاپگر دیجیتال سیار

              ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Travelling photographer and digital printer

              ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-36/22/1/1

              ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 145 ساعت

              عکاس و چاپگر دیجیتال یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به عکاس و چاپگر دیجیتال سیار پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره عکاس و چاپگر دیجیتال سیار در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
              ادامه
               آموزش مجازی پارس , elearningpars
               تدوینگر تصویر پیشرفته

               ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-63/63/1/2

               ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 50 ساعت

               تدوینگر تصویر یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به تدوینگر تصویر پیشرفته پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره تدوینگر تصویر پیشرفته در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
               ادامه
                آموزش مجازی پارس , elearningpars
                عكاس صنعتی و تبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده

                ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Industrial and advertising photographer in the field of jewelry and shining objects

                ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-36/11/1/1

                ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 125 ساعت

                عكاس صنعتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به عكاس صنعتی و تبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره عكاس صنعتی و تبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                ادامه
                 آموزش مجازی پارس , elearningpars
                 طراح لباس زنانه

                 ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Women’s clothing designer

                 ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 7-11/41/1/4/3

                 ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 535 ساعت

                 طراح لباس زنانه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد . علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                 ادامه
                  آموزش مجازی پارس , elearningpars
                  نقاشی روی چرم

                  ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Painting on leather

                  ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2651-83-061 -1

                  ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 305 ساعت

                  نقاشی روی چرم یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به نقاشی روی چرم پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نقاشی روی چرم در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                  ادامه
                   آموزش مجازی پارس , elearningpars
                   حکاک چرم

                   ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Leather graver

                   ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2/1/49/03-8

                   ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 131 ساعت

                   حکاک چرم یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به حکاک چرم پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره حکاک چرم را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره حکاک چرم در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                   ادامه
                    آموزش مجازی پارس , elearningpars
                    نگارنده متون فارسی،آیین نگارش

                    ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Writer of Persian texts, rules of writing

                    ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-51/25/1/1

                    ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 235 ساعت

                    نگارنده متون فارسی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نگارنده متون فارسی، آیین نگارش در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                    ادامه
                     آموزش مجازی پارس , elearningpars
                     طراح نقوش گلدوزی با رایانه

                     ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Computer designer of embroidery patterns

                     ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 7-95/72/1/1

                     ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 115 ساعت

                     طراح نقوش گلدوزی با رایانه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                     ادامه
                      آموزش مجازی پارس , elearningpars
                      حكاك شیشه درجه2

                      ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Second-rate glass engraver

                      ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-94/91/2/1

                      ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 230 ساعت

                      حكاك شیشه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                      ادامه
                       آموزش مجازی پارس , elearningpars
                       حکاک شیشه

                       ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Glass engraver

                       ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 8-94/91/1/2

                       ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 131 ساعت

                       حکاک شیشه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره حکاک شیشه را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                       ادامه
                        آموزش مجازی پارس , elearningpars
                        حجار سنگ های تزئینی

                        ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Ornamental stones carver

                        ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-61/25/1/2

                        ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 315 ساعت

                        حجار سنگ های تزئینی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به حجار سنگ های تزئینی پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره حجار سنگ های تزئینی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره حجار سنگ های تزئینی در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                        ادامه
                         آموزش مجازی پارس , elearningpars
                         دستیار پژوهشگر

                         ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Researcher assistant

                         ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 5312-49-001 -1

                         ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 40 ساعت

                         دستیار پژوهشگر یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به دستیار پژوهشگر پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره دستیار پژوهشگر را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره دستیار پژوهشگر در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                         ادامه
                          آموزش مجازی پارس , elearningpars
                          نقاش طرح های تذهیب ساختمانی

                          ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Gilding patterns painter of buildings

                          ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1-61/31/1/2

                          ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 125 ساعت

                          تذهیب ساختمانی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به نقاش طرح های تذهیب ساختمانی پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره نقاش طرح های تذهیب ساختمانی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره نقاش طرح های تذهیب ساختمانی در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                          ادامه
                           آموزش مجازی پارس , elearningpars
                           خیاط لباس های سنتی بلوچ

                           ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Traditional Baluchi costumes dressmaker

                           ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1/1/81/91-7

                           ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 155 ساعت

                           خیاط لباس های سنتی بلوچ یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                           ادامه
                            آموزش مجازی پارس , elearningpars
                            خیاط لباس شب و عروس

                            ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Wedding dress and nightgown dressmaker

                            ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 1/4/1/97/91-7

                            ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 495 ساعت

                            خیاط لباس یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد . علاقه مندان به خیاط لباس شب و عروس پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره خیاط لباس شب و عروس را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره خیاط لباس شب و عروس در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                            ادامه
                             آموزش مجازی پارس , elearningpars
                             خیاط لباس مردان و زنان بختیاری

                             ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Dressmaker of Bakhtiari men and women’s clothes

                             ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2/1/93/91-7

                             ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 183 ساعت

                             خیاط لباس مردان و زنان بختیاری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد . علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                             ادامه
                              آموزش مجازی پارس , elearningpars
                              مسئول اطلاع رسانی

                              ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2641-73-005-1

                              ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 50 ساعت

                              مسئول اطلاع رسانی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به مسئول اطلاع رسانی پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره مسئول اطلاع رسانی در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
                              ادامه