نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلتنگی , 1324657987

دلتنگی

دلتنگی , 1324657987

دلتنگی

10,326نــــفــــــر
عضو شده اند
10,326نفر عضو شده اند
بیشتر
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
99
24
8
1
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:29
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
جمعه 21 خرداد ، 13:39
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
جمعه 21 خرداد ، 13:54
بیگ لایک
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
16
6
2
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:30
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
جمعه 21 خرداد ، 13:39
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
جمعه 21 خرداد ، 13:54
بیگ لایک
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
20
6
3
مهران سپهری , ghorob00
جمعه 21 خرداد ، 12:23
لایک
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:30
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
جمعه 21 خرداد ، 13:39
مرسی
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
15
7
1
مهران سپهری , ghorob00
جمعه 21 خرداد ، 12:23
لایک
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:31
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
جمعه 21 خرداد ، 13:40
مرسی
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
15
7
2
مهران سپهری , ghorob00
جمعه 21 خرداد ، 12:23
لایک
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:31
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
جمعه 21 خرداد ، 13:40
مرسی
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دم به دم حال و هـوایت
در سطر سطر اشعارم میپیچد
چه حال و هوای دل انگیزی
بین منو خیالت در گردش است...!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
10
4
1
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:58
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:58
مرسی حمید
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
جمعه 21 خرداد ، 00:27
عالی
ادامه
دلتنگی , 1324657987
در دست شب
همیشه رویایی است از تو
که ماندنی نیست برایم...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
9
3
1
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:45
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:51
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:32
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
هنوز مانده به یادم شبی که
می گفتی
تو اشک هم شوی از چشم من
نمی افتی!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
دلتنگی , 1324657987
آنقدر " تعویـــــــــــض " نڪنید !!!
به خدا گاهے مے توان
رابطه ها را" تعمـــــــــــــیر " ڪرد !
حتے
با یک لبـــــــخند عاشقانه...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
دلتنگی , 1324657987
#خلوٺ•••
شبهاے من را
بے حضورٺ ماه نیسٺ
هیـچ ڪس غیـر از خیـالٺ
دردلم همراه نیسٺ ...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
9
3
1
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:21
بیگ لایک
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:23
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:33
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
#تو را ڪہ نہ ؛
ولے یڪ نفر را ڪہ میڪَفت
تار مویم را با دنیا عوض نمیڪند...
ڪَم ڪرده ام ...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
12
2
3
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:34
بیگ لایڪ
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:34
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
هیچــوقت بـــه هیچڪـــس
نگیـــد یه جــور خاصــے
دوست دارم

چون یه جور خاصتـــری
زنـدگیتـــون رو
نابـود میڪنـــه...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
14
5
1
فاطمه , golenarges63
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:05
لایک
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:07
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:34
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
مرگبار تریـــن جــدال،
جدالِ میان "دلتنگے"
و "غـــــرور" استـــــ
"وقتے #دلتنگے آزارت میـدهـــد"
امّـــــا...
#غرورت دیگر
ناے #شڪستن ندارد...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
15
2
2
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:34
بیگ لایڪ
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:34
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
قله اے ڪه چند بار فتح بشه، بے شک تفریحگاه عمومے مے شه!
مواظب دلت باش ...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
14
2
2
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
  آرزو , saghii8
جمعه 21 خرداد ، 13:34
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
حرمت احساس را
هرگز شڪستن خوب نیست
یڪ نفس خوبے
جهانے درد درمان مے ڪند .... ❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
9
4
1
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:36
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:44
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
مهمترین چیزے ڪه
یاد گرفتم این بود..
هرڪسے میتونه قلب داشته باشه
اما وجدان نصیب هرڪسے نمیشه....!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
11
3
2
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:36
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:44
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
از میان جان نڪَیرد
عشق او هرڪَز ڪنار
ڪز میان جان هواے
روے جانان می‌ڪنم....❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
8
3
2
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:21
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:23
مرسی آرزو جونم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
چشم هایم،
را ڪه مے بندم،
گم مے شوم ،در سالها بے قراری،
و خیالاتے ڪه نباید باشد
وهست.
چه عطر غم انگیزے،
انقدر ڪه در خیالاتم هستے،
ڪنارم نیستے ...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
7
3
1
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:07
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:08
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
برایش "ڪافى" نبودم و
برایش به اندازه ے
"ڪافى" بودند

و این غم انڪَــیز ترین
پایان هر عاشقانه ایست...!!!

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
6
3
1
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:07
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:09
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
انصاف ﻧﯿﺴــــﺖ"ﻣـﻦ''
ﺍﺯ ﭼﺸــــﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷــــﻢ ﻭُ
''ﺗــــــﻮ''ﻫﻨـــﻮﺯ ...
ﺩﺭ ﺩﻟمـ ﭘﺎﺩﺷــــــــﺎﻫـے ڪنے.... ❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
6
13
1
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:57
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:58
مرسی آرزو جونم
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 20:12
خوبی عزیزم؟
ادامه
دلتنگی , 1324657987
امشب ،
غمگینانه ترین
سطرها را مے نویسم...!
دوستش داشتم و
او نیز گاهے ،
دوستم مے داشت ... !

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
6
3
2
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:57
لایک♡
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:58
مرسی عزیزم❤
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 21:35
بیگ لایڪ
ادامه
دلتنگی , 1324657987
غم ڪردہ چنانم ڪہ
چو از پاے در آیم....

برخاستنم نیست چو
دیوار ِ شڪستہ...❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
25
5
2
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:23
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:31
مرسی حمید
ادامه
نیما کیا , javad.25sl
پنجشنبه 20 خرداد ، 18:29
ماشا.. چ فعالید ⚘
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلم براے تو تنگ است وعشق
مے داند
تمام درد مݩ این است ...
دوستت دارم....❈➻
شڪسته بغض گلویم ز یاد خاطره اے
همیشه حالم همین است ...
دوستت دارم....❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
17
4
1
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:32
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:13
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
14
4
2
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:32
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:13
عالیه♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
حضورم را
بر صفحه ے دلت تیڪ بزن
من حاضرم
حتے
تمام روزهائے ڪہ تو غایبے•••

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
16
4
7
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:36
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:13
لایک عزیزم♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
16
4
7
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:32
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:13
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنڪَ ڪه میشوم
قدم میزنم؛
در بزرڪَراهـےاز خاطراتمان
ڪه یاد هرڪدام زخمیست
بر دلِ بـے تابم... ❈

☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
19
5
8
مهدی توکلی , reza_ta4
پنجشنبه 20 خرداد ، 09:36
دلتنگی یعنی بفکرش باشی اما لبخند تلخی همراه اشگ ت ورا همراهی کند
ادامه
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:33
مرسی
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
18
4
9
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:33
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:14
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
20
4
7
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:33
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:14
لایک♡
ادامه
دلتنگی , 1324657987
دلتنگی 1 ماه پیش
☯☯☯☯☯(¯`*•.¸☯ ♫ ░D░E░L░T░A░N░G░I░ ♫ ☯¸.•*´¯)☯☯☯☯☯
ادامه
20
4
6
 , negin_pc
پنجشنبه 20 خرداد ، 11:24
بیگ لایڪ
ادامه
 , 75roya75
پنجشنبه 20 خرداد ، 12:33
مرسی حمید
ادامه
  آرزو , saghii8
پنجشنبه 20 خرداد ، 19:14
لایک♡
ادامه