نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
Call Of Duty , call_of_dutyclub

Call Of Duty

Call Of Duty , call_of_dutyclub

Call Of Duty

301نــــفــــــر
عضو شده اند
301نفر عضو شده اند
زیباترین بازی کامپیوترزیباترین بازی کامپیوترمشاهده کامل مشخصات
22 دی 1383
ورزش

اعضاء

  • کامران اسدی , kamran7575
  • شهران سعدی , shran
  • محمدرضا خلج , moamdkhlj
  • پوریا تتو , irbet.blogfa
  • 301 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • سلاطین پیست ها و شیاطین جاده ها , f_k_o_t_p
  • فوتبالیها , fooot__ball
  • هاكی , hucky
وبلاگ میهن بلاگ
  عناوین بحث ها پاسخها بروز رسانی
1
92/4/3 (12:50)
2
92/2/20 (14:20)
7
92/2/19 (23:52)
22
92/2/19 (23:51)
4
91/4/18 (19:35)
33
91/1/1 (22:17)
2
90/10/21 (17:34)
17
90/10/10 (16:54)
3
90/9/11 (15:38)
5
90/9/11 (15:37)
Call Of Duty , call_of_dutyclub
Call Of Duty 16 سال پیش
Call Of Duty 2-Patch 1.3
CALL OF DUTY(R) 2 1.3 Patch README
Last Updated: 05-4-2006

=-=-=-=-=-=-=-=-=-
TABLE OF CONTENTS
=-=-=-=-=-=-=-=-=-

INTRODUCTION

PATCH NOTES

INSTALLATION & SET UP ISSUES
1.Minimum System Requirements
2.Splash screen navigation
3. Network Installation

VIDEO ISSUES
1.Multiple Monitors
2.In-game and Desktop resolutions
3.Game performance and Optimal System Settings
4. "The dynamic link library d3d9.dll could not be found" error message

SOUND ISSUES
1.Issues with EAX(R) Sound Provider

VIDEO, SOUND & PERFORMANCE OPTIONS
1. OPTIONS > GRAPHICS
2. OPTIONS > SOUND
3. OPTIONS > GAME OPTIONS
4. OPTIONS > OPTIMAL SYSTEM SETTINGS

SINGLE PLAYER ISSUES
1. Objective indicators on the compass
2."cannot open file for saving" error message.
3. Loading times with 256MB of RAM.

MULTIPLAYER & INTERNET ISSUES
1. Recommended maximum client settings for hosting over DSL
2. Dedicated server running on Windows(R) 2003

WINDOWS(R) SPECIFIC OPERATING SYSTEM ISSUES
1.Virtual Memory Warnings in Windows(R) 2000 and Windows(R) XP
2.Shift Key in Windows(R) 2000 and XP Interrupts Game
3.Windows(R) Key Interrupts Game in 2000/XP
4.CTRL-ALT-DEL Freezes System On Windows(R) 2000
5.Game Icons Are Missing From Start Menu And/Or Desktop In Windows(R) 2000/XP
6.Admin rights needed to load and play on Windows(R) 2000/XP
7.Microsoft(R) Intellipoint drivers and Middle-Mouse Button functionalityCopyright Information


=-=-=-=-=-=-=-
INTRODUCTION
=-=-=-=-=-=-=-

Refer to this document if you encounter difficulties with one or more aspects
of the installation or running Call of Duty 2. Many of the most commonly
encountered issues are covered here.

=-=-=-=-=-=-
PATCH NOTES
=-=-=-=-=-=-
INTRODUCTION & IMPORTANT NOTES

This document details additions, fixes, and changes to Call of Duty 2 in the 1.3 patch.

The Call of Duty 2 1.3 patch is an all-inclusive installation, containing all of the previous updates from the 1.2 patch and the 1.01 patch. Information about updates included from the earlier 1.2 and 1.01 patch can be found further down this document.

IMPORTANT NOTE: Use of the in-game console is not supported by Activision(r). Please do not contact Activision Customer Support with issues that arise from using console commands in-game.


NOTES FOR MOD USERS:
- It is recommended that any user modifications that have been installed to the Call of Duty 2 directory be removed before installing this patch. These modifications are not supported by Activision and may not be compatible with some of the new features that are included.
- Call of Duty 2 does not support mods that have spaces in the mod's folder name. Be sure that the folder that contains your mod does not have spaces; otherwise users will not be able to download the files. For example, a mod in a folder called "My Mod" would be invalid, whereas "MyMod" or "My_Mod" would work.

MULTIPLAYER FIXES
-Raised the gamestate from 16k to 128k
-Added loading bars to maps mp_harbor and mp_rhine
-Addressed the PB GUID issue where players were not being assigned PB GUID's of exactly 32 characters.


mp_rhine map changes:
-Fixed player getting on top of broken wall and seeing through second story of bombed out building.

mp_harbor map changes:
-Reduced overall fog density
-Fixed missing water texture
-Fixed player not being able to shoot through lower portion of the first gap in a railing found on east side of map.
-Fixed player not being able to shoot through lower portion of railing found on east edge of map.
-Fixed a partially floating crate and a couple holes in sandbags.

NOTE - When benchmarking Call of Duty 2 using "timedemo ", the first few frames are
artificially slow. You will get more accurate results by using a spreadsheet program to
process the values in "main/demos/timedemo__mode_.csv".
The first column is the frame number, and the second column is the number of
milliseconds spent in that frame. Just ignore the first ten or so rows.
The average framerate is 1000 divided by the average of the remaining rows.


http://www.callofduty.com/patch_cod2/
ادامه
99