نرم افزار اندروید کلوب
رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,748نــــفــــــر
عضو شده اند
8,748نفر عضو شده اند
96/04/24 13:29

مبارزه قدرت در خانواده؛ سوغات غرب

رسانه ذی طوی
یکی از مسائل مهم در خانواده «توزیع ساختار قدرت و مدیریت» است. خانواده، کانونی است که در آن چگونگی توزیع و نحوه اعمال قدرت در شکل‌گیری و رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرزندان و نیز در احساس رضایت از زندگی و خوشبختیِ آنان اثر می‌گذارد.
اسلام کوشیده است از طریق تلفیق قدرت با ویژگی‌های اخلاقی همچون فروتنی، مهرورزی و گذشت، رابطه زن و شوهر را تا جایی که امکان دارد، تلطیف نموده، از تبدیل‌شدن آن به رابطه‌ای زورمندانه جلوگیری کند.
99