نرم افزار اندروید کلوب
رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,748نــــفــــــر
عضو شده اند
8,748نفر عضو شده اند
96/04/22 12:38

دوازده ویژگی اهل ایمان

رسانه ذی طوی
همواره در اندیشه انجام خیر و دوری از رفتار شرّ؛

2. سپاسگزاری از نعمت‌ها؛

3. پیروی از سنّت‌ها (واجبات و مستحبّات)؛

4. ترک بدعت‌ها (احداث چیزهایی در دین که از دین نیست)؛

5. امر به معروف (وا‌داشتن به کارهای پسندیده: واجب و مستحب)؛

6. نهی از منکر (بازداشتن از زشتی‌ها: حرام و مکروه)؛

7. پاسداری از (اصول و فروع) اسلام؛

8. نکوهش باطل و نادرستی و خوار نمودن آن؛

9. یاری حق و گرامی گردانیدن آن؛

10. راهنمایی گمراه؛

11. کمک ناتوان؛

12. رسیدن به فریاد ستمدیدگان
99