نرم افزار اندروید کلوب
رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,741نــــفــــــر
عضو شده اند
8,741نفر عضو شده اند
96/04/10 14:39

اصلاح نمازها

رسانه ذی طوی
استاد مطهری(ره) که با «سید هاشم حداد» عارف بزرگ و از مبرّزترین شاگردان عرفان مرحوم قاضی طباطبایی(ره)بارها ملاقات داشته است، می‌گوید: «یک بار که به دیدن ایشان رفتم، از من سؤال کردند: نماز را چگونه می‌خوانی؟ گفتم: با توجّه کامل به معانی و کلمات آن، نماز را می‌خوانم. ایشان فرمودند: پس کی نماز می‌خوانی؟ در نماز توجه‌ات فقط به خدا باشد و (تنها) به معانی توجّه مکن!»
99