رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,763نــــفــــــر
عضو شده اند
8,763نفر عضو شده اند
94/06/23 10:54

توبه تفضل عالی الهی است

رسانه ذی طوی
آیت الله مصباح یزدی در سلسله مباحث درس اخلاقی خود در ماه رمضان که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزارشد اظهارداشت: خداوند در ماه رمضان باب رحمت الهی را باز کرده است و آدرس این باب را نیز داده است و اگر کسی بی اعتنای کند ونخواهند وارد این خانه شود، چه عذری خواهد داشت.

ایشان افزود: خداوند همیشه به دنبال ایجاد ظرفیت برای بازگشت انسان و درک رحمت الهی است؛ خداوند می خواهد که انسان در پایان این ماه، وارد بیت عفو و رحمت الهی شود و اگر لغزشی نیز دارد این لغزش از بین برود.

آیت الله مصباح یزدی اظهارکرد: آیات پیرامون توبه در قرآن بسیار است و وعده های بسیاری بر آمرزش گناهان وجوددارد که در آیات دیگر ذکر شده است؛ حال در اینجا این سوال مطرح است که اگر انسان توبه نکرد و مقداری از عمر را به کارهای خوب و نیمی از عمر را با کارهای بد بگذارند، آیا خدا همه کارهای او را بد حساب می کند؟ در این حالت پس توبه چه نقشی دارد؟.
99