رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

رسانه ذی طوی , ziitova

رسانه ذی طوی

8,763نــــفــــــر
عضو شده اند
8,763نفر عضو شده اند
94/06/7 10:38

پرتوی از آیه: «الحمدلله ربّ العالمین»

رسانه ذی طوی
«اَلْحَمْدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِین» تنها جمله برای سپاسگزاری و ستایش خدای متعال در برابر نعمتهایی که به ما عطا کرده است، نمی باشد؛ بلکه ابتدای عبودیت و دل سپردگی در مقابل ذات لایزال الهی است. ما با گفتن این جمله، جایگاه خود و جهان هستی را نسبت به خدای متعال پیدا می کنیم. و از طرف دیگر، وظیفة خود را - که ستایش از اوست - انجام می دهیم. می دانیم که عالم هستی برای ما نعمت است و لذا از خالق آن سپاسگزاری و او را ستایش می کنیم.
همچنین درمی یابیم که تمام عالم هستی؛ أعم از انسان و موجودات جاندار و بی جان، لحظه ای نمی توانند بدون ربوبیت و تربیت الهی به سر ببرند؛ چراکه: «اگر نازی کند یک دم، فرو ریزند قالبها».
برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید...
99