یادِیار , yadeyar

یادِیار

یادِیار , yadeyar

یادِیار

2,049نــــفــــــر
عضو شده اند
2,049نفر عضو شده اند
95/03/28 14:45

تحریم ربا قبل از اسلام

یادِیار


{واخذهم الربوا و قدنهوا عنه و اکلهم اموال الناس باالباطل}[۱۱]

«و همچنین به خاطر ربا خواری در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل»

قوم یهود به خاطر سرکشی‌های خود در مقابل فرمان خدا از قسمتی چیزهای پاکیزه و حلال محروم شده و بر آن حرام گردید. از جمله سرکشی‌های آنان حلال شمردن ربا و خوردن مال مردم به باطل بود.

از این آیه شریفه موارد زیر استفاده می شود:

ربا در ادیان قبل از اسلام هم حرام و خداوند از آن نهی کرده بود.
ربا خواری تصرف مال مردم به ناحق است.
یهود ربا را حلال کرد و خدا هم قسمتی از حلال‌ها را بر آنان حرام کرد.
99
6
1
9
سیدمحمدمهدی طباطبایی    یاران باران , sagi1392
جمعه 28 خرداد ، 14:46
..
ادامه