دانشگاه تبریز , tabrizuniversity

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز , tabrizuniversity

دانشگاه تبریز

10,062نــــفــــــر
عضو شده اند
10,062نفر عضو شده اند
89/04/1 00:17

برخی مولفه های اثر بخش در کاربری پژوهش ر بحثهای مطرح...

دانشگاه تبریز
برخی مولفه های اثر بخش در کاربری پژوهش
ر بحثهای مطرح شده توسط یکی از دوستان مشکل معشیتی محققان مورد توجه قرار گرفته بود . در پاسخ خدمت دوستان عزیز عرض می کنم اگر بخواهیم به بحث مشکل معشیتی محققان به صورت ریشه ای بپردازیم , در ابتدای امر لازم است مولفه های تاثیر گذار در پژوهش کشور را باز شناسی کنیم. برخی از این مولفه های تاثیر را به اجمال خدمت شما بیان می کنم و بحث پیرامون هر یک از این مولفه ها را به فرصتی دیگر مو کول می نمایم.
1. اعتبارات پژوهشی. از جمله مولفه های تاثیر گذار و کلان در بحث پژوهش می توان به میزان اعتبارت پژوهشی کشور اشاره کرد؛ و سیر صعودی و نزولی آن و اعتبارات پژوهشی در ایران با سایر کشور ها را مورد قیاس قرار داد.
2. نظام پژوهشی در کشور. توجه به تدوین نظام پژوهشی جامع و رصد نمودن زوایا و لایه های پنهان این طرح سالیان متمادی است که در دستور کار مسئولین امر قرار دارد و ضروریست این طرح نهایی شود و در یک پروسه ملی به آن پرداخته شود.
3. نوع تحقیقات. توجه به نوع تحقیقات یکی از مسائلی است که می تواند , تحقیق و پژوهش در کشور را بصورت نهادینه و اصولی احیا نماید. این موضوع را می توان با طرح یک برخی سئوالات از جمله:
• در حال حاضر چه نوع تحقیقاتی مورد نیاز جامعه است؟
• نقش عرضه و تقاضا در تحقیق چیست؟ جایگاه آینده نگری و نظریه پردازی را در مبحث مرتبط با تحقیقات چگونه می توان تعریف کرد؟
• چگونه می توان تحقیقات بنیادین محض را به تحقیقات کاربردی نزدیک کرد ؟
4. فرهنگ سازی پژوهش. یکی از مواردی که جامعه پژوهشی کشور در حال حاضر با آن دست به گریبان است , عدم موانست و احساس نزدیکی جامعه عام به این موضوع است. فرهنگ سازی پژوهش می بایست از متولیان و تصمیم سازان در آموزش و پرورش کشور به صورت علمی و ریشه ای آغاز گردد. در خانواده ها قوام یافته و توسط مسئولین امر حمایت شود تا نتایج و آثار مثبت خود را در یک برهه زمانی خاص در سطح ملی , منطقه ای و حتی بین المللی نمایان سازد.
5. امکانات و زیر ساختهای پژوهش.
6. اطلاع رسانی پژوهش
7. ....
اما سئوالی که بیشتر مواقع بدون پاسخ می ماند این است که چه باید کرد؟
به نظر اینجانب برای مرتفع نمودن مشکلات مالی و روانی که محققان جوان را هر از چندگاهی دچار شوک انگیزشی می نماید بهتر است :
1. پیش از شروع هر تحقیق, بنیادی , کاربردی و حتی توسعه ای دو طرح نیازسنجی و مخاطب شناسی پژوهش مربوط در دستور کار محققین جوان قرار گیرد .
2. توجه به کار تیمی, تقسیم کار و تشریک مساعی از جمله مواردی است که در بسیاری از کشورها بدان توجه خاص می شود. این امر نه تنها موجب توزیع متعادل استرس های روانی کار روی همکاران شده بلکه موجب می گردد تحقیق انجام شده از مقبولیت و ارزش علمی بیشتری برخوردار شود.
3. تدوین طرحنامه دقیق, انتخاب روش تحقیق درست و برآورد هزینه های پژوهش از جمله عوامل موفقیت محققان می باشدکه باید به آنها توجه ویژه صورت پذیرد.
4. استفاده از منابع و مراجع معتبر,
5. تلاش جهت عملیاتی نمودن نتایج تحقیقات .
6. توجه به برهه زمانی تحقیق. مسلما تحقیق بر روی موضوعات مربوط به گذشته و یا حال خیلی زود کاربری و اثربخشی خود را از دست خواهد داد. محققان جوان ما باید بکوشند با عمق بخشیدن به افق دید خود و نگاه به آینده , به سمت آینده پژوهی و نظریه پردازی روی بیاورند. آینده پژوهی علاوه بر بدیع نمودن کار و اعتبار بخشی به تیم تحقیق تا حد قابل توجهی از تکراری شدن و موازی کاری تحقیقات می کاهد.
99
    آخرین مطالب دانشگاه تبریز