دانشگاه تبریز , tabrizuniversity

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز , tabrizuniversity

دانشگاه تبریز

10,062نــــفــــــر
عضو شده اند
10,062نفر عضو شده اند
89/04/1 00:17

راهنمای نوشتن مقالات علمی مقالات علمی  (چه بصورت...

دانشگاه تبریز
راهنمای نوشتن مقالات علمی

مقالات علمی  (چه بصورت فارسی و چه به زبانهای دیگر خارجی) دارای یک روند کلی و کالبد واحدی هستند. اگرچه هر مجله علمی دارای سبک نگارش خود می باشد ولی در کل همه مقالات از نظر محتوی نوشتار دارای ویژگی های مشابهی هستند. یک مقاله علمی  از اجزا و قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که شامل: -          عنوان (Title) -          نویسندگان و آدرس آنها (Authers and their addresses) -          چکیده (Abstract) -          مقدمه (Introuction) -          اطلاعات پیشین (Backgroun information) -          داده ها و روش ها (Data set and methods) -          نتایج (Results) -          بحث (Discussion) -          نتیجه گیری (Conclusions) -          تشکرات (Acknowledgements) -          ضمایم (Appendix) -          منابع (References) لازم به ذکر است این سبک در ژوزنال های ISI بصورت خلاصه شده در 6 بخش می باشد.
Abstract Introduction Backgraound Material and Methods Result and Discussion Conclusions References.

1)      عنوان (Title) : عنوان باید توصیف کننده محتوی مقاله باشد و علاقه خواننده را برانگیزد. بهتر ان است که طولانی نبوده و در عین اختصار، مناسب، گویا و کافی برای مقاله باشد. از نوشتنعناوین طولانی، گنگ و خسته کننده پرهیز باید کرد.
برای مثال: رخساره حفرات سنگ مخزن میدان پارس جنوبی
۲)      نویسندگان (Authors): کسانی که در به ثمر رسیدن مقاله تلاش کرده اند نامشان در لیست نویسندگان قرار می گیرد. به لحاظ مالکیت، مقاله برای نویسنده اول می باشد و نویسندگان بعدی در واقع کمک کننده و همکار مقاله تلقی می شوند. ترتیب اسامی براساس مقدار کاری است که افراد برای این مقاله انجام داده اند (و به ندرت به ترتیب الفبایی). آدرس پستی (و پست الکترونیکی=ایمیل) برای نویسندگان در مقاله برای برقراری ارتباط بین خوانندگان و نویسندگان ضروری است. معمولاَ یکی از نویسندگان (نویسنده اول در بیشتر مقالات) پاسخگو (Corresponing author) به سوالات است.
۳)      چکیده (Abstract): یک خلاصه کامل ولی مختصر و فشرده شده از مقاله است که باید کاملاَ جامع باشد. در اغلب مجلات تعداد کلمات استفاده شده در مقاله محدود است (معمولاَ ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه). یک چکیده خوب باید به این سوالات پاسخ دهد. -          چه کاری در مقاله انجام شده؟ -          چرا این تحقیق انجام گرفته (مسئله علمی یا مشکل)؟ -          چگونه این تحقیق انجام شده (متدها و روشهای علمی)؟ -          چه نتایجی از این مطالعه حاصل شده (گزارش یافته ها و روابط منطقی به دست آمده از اندازه گیری ها یا داده ها و…) -          بحث علمی چه بوده و نتایج شما چیست؟
۴)      مقدمه (Introduction): مقدمه مطالبی در مورد قصد مقاله است. در واقع مقدمه بیان می کند که: -          به چه دلایلی تحقیق صورت می گیرد؟ -          ماهیت مسئله علمی چیست؟ -          در مورد تلاش های اولیه در راستای حل مسئله بحث می کند (و اینکه چرا آنها ناموفق بوده اند). -          در مورد روش کاری شما برای حل مسئله و دلایلی موفق تر بودن آن بصورت اختصار توضح می دهد. مقدمه باید طوری نوشته شود که علاقه خواننده را برای خواندن ادامه مقاله جلب کند.
۵)      اطلاعات پیشین (Background information): مطالعات قبلی، کارهای صورت گرفته و تفاسیر پیشین در مورد مسئله باید در مقاله به اختصار مرور شود. این قسمت همچنین می تواند جایگاه زمین شناسی/جغرافیایی (ناحیه ای و محلی) منطقه مورد مطالعه را پوشش دهد. ۶)      داده ها و روشها (Data set and methods): داده های موجود و تکنیک ها در روش برخورد با مسئله مورد مطالعه ( بر روی نمونه ها) در مقاله توصیف می شود. این اطلاعات می تواند شامل روشهای تجربی، انواع تجهیزات، آزمایشگاهها انجام آنالیزها، مسائل و مشکلات در راستای تهیه و آماده سازی نمونه ها و آنالیزها، روشهای برخورد با داده های خام و محاسبه درجه اعتبار و اعتماد داده ها و نتایج است. چگونگی آماده شدن فرد برای تحقیق توضیح داده می شود و دقیقاَ مشخص می شود که داده ها از کجا فراهم آمده است (آنالیزهای خاص مقاله، فایل­های داده­ای، داده های چاپ شده قبلی، گفتگوهای شخصی با شخصت های علمی).
۷)      نتایج (Results): در این قسمت نتایج توصیف و ارائه می شود ولی تفسیر نمی شود. شما باید نتایج خود را در جداول و تصاویر خلاصه کنید و برخی از جنبه های اصلی آنرا بیان کنید. در توضیح زیر تصاویر و جدول ها نیز این جنبه ها باد به تفضیل توضح داده شود.
۸)      بحث یا تفسیر (Discussion or Interpretation): در این قسمت باید این موارد را بدانیم: - چطور نتایج توضیح داده شود؟ - در مقدمه باید توضیح داده شود که چطور نتایج به حل مشکل کمک می کند. - ارائه تئوری های جایگزین که مسئله را توضیح می دهد. - بحث در مورد نکات مثبت و منفی هر تئوری ارائه شده.
۹)      نتیجه گیری (Conclusion): نتیجه گیری یک مختصر در باره مهمترین نتایج مطالعه صورت گرفته است.  تکرار فرضیات موفق که بهترین توضیح را درمورد داده ها می دهد در این قسمت انجام می شود.
۱۰)   تشکرات ((Acknowledgements: سپاس و تشکر درمورد کسانی که در تهیه و در به سرانجام رسیدن مقاله به نوعی کمک و حمایت کرده اند در این قسمت از مقاله صورت می گیرد. این افراد می تواند کسانی باشند که در کارهای صحرایی، آزمایشگاهی، جمع آوری داده ها و نمونه ها، محاسبات و حمایت های تجربی کمک کرده اند را شامل شود. همچنین شرکتها و مراکز دیگر علمی و .. و کسانی که پیش نویس مقاله را خوانده، مرور و ویرایش نموده و نظرات اصلاح خود را بیان کرده است نیز در ان قسمت مورد قدردانی قرار می گیرند.
۱۱)   ضمایم (Appendix): جنبه ها و داده های تفضیلی در را بطه با مقاله که برای خوانندگان تخصصی مفید است در قسمت ضمام به صورت جداول توصیفی، آنالیزی و روابط ریاضی ارائه می گردد. این اطلاعات به صورت داده های چاپ شده در نسخه های الکترونیکی نیز ارائه می شود تا برای مطالعات بعدی آرشیو شود.
۱۲)   منابع (References): منبع تمامی اطلاعات داخل مقاله باید به دقت ارجاع داده شود. طرز نوشتار این منابع برای مجلات مختلف و سالهای مختلف متفاوت است. این منابع به طور کامل در این قسمت لیست می شود.
و بیشتر در اینجا....
99
    آخرین مطالب دانشگاه تبریز