ستاره های کلوب , starscloob

ستاره های کلوب

ستاره های کلوب , starscloob

ستاره های کلوب

1,580نــــفــــــر
عضو شده اند
1,580نفر عضو شده اند
94/02/20 12:07

طرف برادرشو نصیحت میکرده میگه وقتی ازدواج کردی اقتدار...

ستاره های کلوب
طرف برادرشو نصیحت میکرده میگه وقتی ازدواج کردی اقتدار داشته باش،مثل من.
دیشب به زنم گفتم باید ساعت یازده آب گرم باشه،اونم آبو گرم کرد.
داداشش گفت ساعت یازده آب گرم میخواستی چیکار؟
.
.
.
...
.
.
گفت : آخه پوستم حساسه نمیتونم با آب سرد ظرف بشورم :|
99
1