نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ورزشها , sprt

ورزشها

ورزشها , sprt

ورزشها

373نــــفــــــر
عضو شده اند
373نفر عضو شده اند
90/02/19 00:58

تفاوت آدم و حوا ((ورزشها)) خلقت انسان تقریبا به پایان...

ورزشها
تفاوت آدم و حوا ((ورزشها))
خلقت انسان تقریبا به پایان رسیده بود كه خداوند متوجه شد آدم و حوا وجه تمایز چندانی با هم ندارند. از اندامهایی كه خداوند برای انسان در نظرگرفته بود چیز چندانی به جای نمانده بود و او نمی توانست تصمیم بگیرد كه برای تفكیك آن دو كدام عضو را به كدام یكشان بدهد. پس آنها را فرا خواند و گفت:
مخلوقات اشرف مخلوقات من! برای تفكیك شما دو تا از هم و تعیین جنسیتتون دو عضو باقی مونده اولیش عضویه كه می تونی به وسیله اون ایستاده جیش كنی و...
آدم اجازه نداد حرف خدا تمام شود وجست و خیز كنان با اشتیاق گفت :
اونو بده من ..اون دقیقا چیزیه كه نشون می ده من بعنوان مرد جنس برتر هستم ..اونو بده من
حوا تنها لبخند زد و با آرامش گفت:
اگه آدم اینقدر به اون احتیاج داره من حرفی ندارم...نوش جونش
آدم عضو مورد نظر را دریافت كرد و با خوشحالی به طرف باغ بهشت رفت تا ایستاده جیش كردن را به كل بهشت تجربه كند.
وقتی دور شد خدا گفت با این حساب تنها عضو باقیمونده به تو می رسه
حوا پرسید
اون چه عضویه؟
و خدا پاسخ داد
اون مغزه  
99