موسیقی اسپانیایی , spanishmusic

موسیقی اسپانیایی

موسیقی اسپانیایی , spanishmusic

موسیقی اسپانیایی

826نــــفــــــر
عضو شده اند
826نفر عضو شده اند
85/07/25 07:30

فلامنکوی مدرن چیست؟...

موسیقی اسپانیایی
فلامنکوی مدرن چیست؟
Nuevo Flamenco یا فلامنکو مدرن یکی از شاخه های سبک فلامنکو و یا بنوعی سبکی است که خود را از فلامنکو اصیل برگرفته و در نهایت بنوعی تحت تاثیر موسیقی چون رومبا - سالسا-راک و جز قرار گرفته است.

رومبا که در اصل ریتمی و رقصی هست آفریقایی که بمرور توسط بردگان آفریقایی به کوبا نیز برده شده و یا سالسا که موسیقی آمریکای لاتین میباشد

Nuevo Flamenco یا فلامنکو مدرن یکی از شاخه های سبک فلامنکو و یا بنوعی سبکیست که خود را از فلامنکو اصیل متغیر کرده و بنوعی تحت تاثیر موسیقی چون رومبا - سالسا-راک و جز قرار گرفته استرومبا که در اصل ریتمی و رقصی هست آفریقایی که بمرور توسط بردگان آفریقایی به کوبا نیز برده شده و یا سالسا که موسیقی آمریکای لاتین میباشد


این تلفیق از موسیقی فلامنکو را میتوان در دهه 1980 جستجو کرد هنگامی که بسیاری از فلامنکو کاران جوان تحت تاثیر سایر سبکهای موسیقی در جهان قرار گرفتند


از پیشگامان فلامنکو مدرن باید از نوازنده برجسته پاکو دلوسیا و خواننده فلامنکو کامارون یاد نمود.


در بین سالهای 1968 و 1979 ثمره این کار انها 10 آلبوم از نوع جدیدی از فلامنکو همراه با حفظ ریشه های اصلی و سنتی این موسیقی بود
بعد از این همکاری پاکو دلوسیا موسیقی خود را در زمینه های مختلف گسترش داد و حتی در برهه ای به سراغ موسیقی Moorish (موسیقی اهالی شمال آفریقا) که در حقیقت ریشه و منشا موسیقی فلامنکو سنتی بود رفت
گروه Ketamaبا تلفیق موسیقی سالسا و فلامنکو در یکی از مهمترین گروههای در سبک فلامنکو مدرن در اسپانیا شناخته شدند
در زمینه تلفیق موسیقی جز با فلامنکو میتوان از نوازنده ساکسیفونJorge Pardo و پیانیستChano Dominguez و خراردو نونز Gerardo Nu
99