سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

58,120نــــفــــــر
عضو شده اند
58,120نفر عضو شده اند
97/04/1 16:33

❤پیامبر اکرم(ص):‌ برای هر حاجتی که دارید، حتی اگر...

سفره آسمانی
❤پیامبر اکرم(ص):‌
برای هر حاجتی که دارید، حتی اگر بند کفش باشد، دست خواهش به سوی خداوند عز و جل دراز کنید؛ زیرا تا او آن را آسان نگرداند، آسان (برآورده) نشود.

بحار:۹۳/۲۹۵/۲۳
99
27
1
14
مائده بانو , dokhtareziba_1994
شنبه 9 تیر ، 00:58
اون پسره فتوشاپ نمیشد بهتر نبود؟
ادامه