سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

58,120نــــفــــــر
عضو شده اند
58,120نفر عضو شده اند
97/04/1 16:20

❤ امیرالمومنین (ع):‌ احمق‌ترین آدمها کسی است که مانع...

سفره آسمانی
❤ امیرالمومنین (ع):‌
احمق‌ترین آدمها کسی است که مانع خوبی می‌شود و انتظار تشکر دارد و بدی می‌کند و توقع پاداش نیک دارد!

غرر الحکم: ۳۲۸۳
99