سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

سفره آسمانی , sofreh_asmani

سفره آسمانی

58,120نــــفــــــر
عضو شده اند
58,120نفر عضو شده اند
97/03/23 07:04

دلم یک بغل کربلا میخواهد...

سفره آسمانی
99
48
3
14
سپاس ایرانی , 3epas
جمعه 8 تیر ، 03:36
خدایا ما را برسان کربلا
کربلایی کن
آمین یا رب العالمین
ادامه