نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

23,475نــــفــــــر
عضو شده اند
23,475نفر عضو شده اند
99/03/8 06:59

آیا برخورد عاطفی در مقابل افراد مجرم و خطاکار درست است؟

مشاوره ازدواج و خانواده
روش شما در برخورد عاطفی تا مادامی که برای جذب کردن آنها باشد بسیار خوب است. خداوند به پیامبر خود می فرماید:...
99