نرم افزار اندروید کلوب
مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub

مشاوره ازدواج و خانواده

23,468نــــفــــــر
عضو شده اند
23,468نفر عضو شده اند
99/03/2 03:15

آیا حساسیت من به تلفن همراه همسرم درسته؟

مشاوره ازدواج و خانواده
من با شوهرم مشکل خاصی ندارم ولی رفتاری که آزارم می دهد. حساسیت زیادش نسبت به تلفن همراهش است بطوری که ...
99
16
1
13
علی رنجبر , lkplk
دوشنبه 5 خرداد ، 16:19
شیدا پیام بده کارت دارم
ادامه