سنتور , santooor

سنتور

سنتور , santooor

سنتور

943نــــفــــــر
عضو شده اند
943نفر عضو شده اند
85/01/1 08:30

ریتم هیچ فكر كردید كه ریتم در زندگی تا چه اندازه...

سنتور
ریتم
هیچ فكر كردید كه ریتم در زندگی تا چه اندازه نقش مهمی را ایفا می کند و تاثیرهای مثبت دارد؟ از گردش منظم شب و روز گرفته تا چهار فصل سال یا جزر و مد آب دریاها، ضربان قلب و ...

حتی بسیاری از ما علاقمند هستیم که خیلی از كارها را كه می توان بدون دخالت ریتم انجام داد، با ریتم انجام بدهیم. مثلا" راه رفتن یا دویدن، هنگام کارکردن با کامپیوتر، مرتب کردن فولدرها و ...

اساس ریتم را می توان بصورت خلاصه تكرار یك الگو در گستره زمان - یا در بعد دیگری مانند سطح در نقاشی - نامید. همین تعریف ساده یكی از مهمترین پایه های موسیقی محسوب می شود كه بدون وجود آن، موسیقی معنی دیگری پیدا میكند كه چندان مورد توجه انسان نخواهد بود.

اما می توان گفت که ریتم در موسیقی از سه قسمت مهم تشكیل شده است :

Beat یا ضرب : اگر سربازی رفته باشید حتماَ دیدیده اید كه در رژه ها معمولا" با تكرار اعداد یك تا چهار سربازها رژه میروند. اینطوری 1و 2و 3و 4و 1و 2و 3و 4و ... به این ریتم در موسیقی مارش هم گفته میشود.

اگر با رقص والس آشنا باشید می بینید كه این رقص با تكرار شمارش اعداد از یك تا سه انجام میشه. 1و 2و 3و 1و 2و 3و ...

هر قطعه موسیقی دارای یك ضرب اصلی است که نشان می دهد واحد های ریتمیك این قطعه چگونه هستند.

Accent یا ضرب قوی : در هر ریتمی یك یا چند ضرب قویتر از سایر ضربها هستند. در مثال رژه سربازی اگر دقت كنید، سربازها معمولا" زیر شماره یك پای محكمتری میكوبند و اصطلاحا" میگویند كه طبل بزرگ در ضرب شماره یك زده میشه. لزوما" در تمام ریتم های چهارتایی ضرب اول قوی نیست بلکه این کاملآ به نوع ریتم بستگیدارد، اما در اغلب موسیقی های سبک كلاسیك ضرب اول قوی تر از سایر ضرب ها است اما نه در همه سبک ها (در موسیقی jazz معمولآ اینگونه نیست).

Tempo یا سرعت : تندی یا كندی اجرای ریتم را نشان میدهد. شما با سرعت های مختلف میتونید 1و 2و 3و 4 رو بشمارید و به سمت جلو حرکت کنید. این سرعت شمارش و حرکت تمپوی ریتم شما را نمایش می دهد.

Tempo یك عامل بسیار تاثیر گذار در اجرای موسیقی است بطوریكه اغلب موسیقی های آرام و سنگین Tempo های پایین و موسیقی های تند و شاد Tempo های بالا دارند.

جالب است بدانید که اغلب آهنگ های معتدل تموپیی معادل 60 دارند، یعنی هر 60 ضرب معادل یك دقیقه چیزی معادل متوسط ضربان قلب یک آدم سالم.
منبع: http://www.harmonytalk.com/id/21
99
1