نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سلام , salam

سلام

سلام , salam

سلام

12,156نــــفــــــر
عضو شده اند
12,156نفر عضو شده اند
93/10/25 10:44

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ...

سلام
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ :
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻭﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﯼ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ‌ ﺷﺎﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﮔﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ﺷﺮﻓﯿﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮﺍﻣﯽﺷﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﯾﮏ - ﭼﻄﻮﺭ ٦ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ؟
ﺩﻭ - ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ؟ ! ؟
ﺳﻪ - ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
ﺍﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ،
ﮔﻢﺍﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !!
ﭼﻬﺎﺭ - ﭼﻪ ﻭﺭﺩﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ٦ ﻣﺎﻩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮓ ‏( ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ‏)
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ ؟
ﭘﻨﺞ - ﻣﯽﺁﯾﯿﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ .
ﻣﺎﻧﻔﺮﺩ ﺷﻔﻦ ‌ﻫﺎﺧﻦ .
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ
99
82
14
55
رعنا نارسیس , rananarsis
سه شنبه 28 بهمن ، 15:13
خخخخخخ
ادامه
اکبر  , ak65
دوشنبه 27 بهمن ، 10:33
ادامه
داریوش اقبالی , nm_masoumi
دوشنبه 27 بهمن ، 10:00
ضرر میکنید
ادامه
سعید  م , gladiyator_7000
دوشنبه 27 بهمن ، 07:55
ادامه
  , omid_nazari
دوشنبه 27 بهمن ، 07:12
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ادامه
مُـحَمّـدمَهـدﮮ مـردانـﮯ , khodamjoon
دوشنبه 13 بهمن ، 15:53
والا بخدا
ادامه
وحید    , vahid_sizdah
چهارشنبه 8 بهمن ، 18:58
آقای مانفرد شفن هاخن سلام
نیاز به جابجایی کشورهامون نیست
جواب سوالت این هست که درب واردات خودرو رو با هزینه ی گمرکی کم اگه باز کنند ، رقابت پیش میاد و اونوقت تمام سوالات شما ، جواب داده میشه و تمام سر در گمی هاتون پایان میپذیره ..... با عرض تشکر و سپاس ، یک شهروند ایرانی که حاضر نیست مملکت عزیزش رو به شرکت مرسدس بفروشه.....
ادامه
داریوش گرمان , d_german
چهارشنبه 8 بهمن ، 17:58
20
ادامه
ســــیروان   تنـــــها , zendegiyemanmasi
چهارشنبه 8 بهمن ، 17:54
اگه یکذره حیا و شرف و ابرو داشته باشن که ندارن باید بمیرن
ادامه
مهدی قلیپور , toygoon
جمعه 26 دی ، 03:29
سوال کردن نداره دولتیش کنید انحصاری میشه اون وقت همه چی حله...
ادامه
مهدی دکتر  , universis
پنجشنبه 25 دی ، 10:50
ادامه
آرآم  , sibzamini_
پنجشنبه 25 دی ، 10:46
-____-
ادامه