نرم افزار اندروید کلوب
  رِوایتگر رٰاوی فَتح  , RevayatRaviFath

رِوایتگر رٰاوی فَتح

  رِوایتگر رٰاوی فَتح  , RevayatRaviFath

رِوایتگر رٰاوی فَتح

15,830نــــفــــــر
عضو شده اند
15,830نفر عضو شده اند
98/07/1 04:21

........[به بهانه ی هفته دفاع مقدس به روایت شهید سید مرتضی آوینی]........

رِوایتگر رٰاوی فَتح
جنگ تحمیلی پایان گرفت، اما مبارزه پایان نگرفته است و علی‌رغم توهم بسیاری از آنان كه در انتظار پایان جنگ بودند، مبارزه آنگاه پایان خواهد گرفت كه انقلاب از ماهیت اسلامی خویش دور شود. اگر چه تحلیل‌های سیاسی محض، بدون توجه به حقیقت اسلام و صیرورت عالم وجود و منتهای آن، ممكن است به نتایجی دیگر مغایر با آنچه گفتیم دست یابد، اما حقیقت اسلام ظاهر نخواهد شد مگر در كشاكش جهاد و مبارزه.
99