نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عقاب , ogab7

عقاب

عقاب , ogab7

عقاب

4,278نــــفــــــر
عضو شده اند
4,278نفر عضو شده اند
00/03/29 01:28

"مشهدی محمد علی" از درشکه چی های قدیم تهران بود که...

عقاب
"مشهدی محمد علی" از درشکه چی های قدیم تهران بود که
بعد از رواج اتومبیل کسب و کار او کساد شد
پس از چندی مینی بوسی خرید و به دلیل حسن خلقش مشهور شد
ترانه ی معروف ماشین مشدی ممدلی در وصف اوست
99
33
2
4
ترانه  , simin33
شنبه 29 خرداد ، 01:32
چه جالب نمیدونستم
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 29 خرداد ، 01:28
...+
ادامه
آخرین مطالب عقاب
... به هر که هر چه دهی نام آن مبر صائب که حق خود طلبیدن... دستانت ، حلقــــــه میزنند به دور کمـــــرم .... پای عقاب در مقابل دست انسان نحوه ی بازنشسته شدن مسئولین در دولت من آن یخم که از آتش گذشت و آب نشد دعای یک لب مستم... ... ... تاریخ داستانی است که رخ داده است داستان، تاریخی است... هر چه بی سوادی ، فقر ، جهل ، نا امنی ، بی قانونی... برای تغییر دیدگاه دیگران راجع به خودت باید از خودت... ... او از احساساتی بودن خوشش می آمد نه بخاطر اینکه احساسات... ... یه غم خاصی تو چشم هاش بود مثل کسانی که می خوان بمیرن... وقتی هم باغدار و کشاورزی هم موسیقی دوست داری قل لی.... شده ام مثلِ انسان های اولیه " دوستت دارم " اما نمیدانم... من نباید چیزی باشم که تو میخواهی تویی که تو از من... برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید بر فرهنگ... کعبه را گفتم سیه پوشیدنت از بهر چیست؟... اینقدر اعتراض نکنید آب نداریم ، برق نداریم ، هوا... ما به واسطه ی درد هایی که میکشیم پخته می شویم نه... ای زورمند روز ضعیفان سیه مکن خونابه میچکد همی از... ... ... دو رودِ بی ماهی ، شور مثل چشم ترت دو رود خسته تر... _ عشق چیست؟... کاش .... اگر به راستی خواهان ایجاد تغییر در زندگی ات هستی...