نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عقاب , ogab7

عقاب

عقاب , ogab7

عقاب

3,914نــــفــــــر
عضو شده اند
3,914نفر عضو شده اند
99/06/29 14:33

کسی ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﻭاﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎ اﺣﺪی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ...

عقاب
کسی ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﻭاﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎ اﺣﺪی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ نمی‌کند.
اﻭ میداﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ،
ﺑﻠﻜﻪ میداﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ او
قیاس ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
اﻭ ﻧﻪ ﻭاﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﻴﺮﺗﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭا ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬاﺭ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺯندگی ﻭاﻗﻌﺎ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭا ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬاﺭ ،
ﺁﻥﻭﻗﺖ میتوانی بی ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ
اﺯ ﺯندگی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی.

99
19
2
حمید زیارانی , pedram.khz
یکشنبه 30 شهریور ، 02:06
چقدر متن زیبایی
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 29 شهریور ، 14:33
...+
ادامه
آخرین مطالب عقاب
اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی هنوز بر سر پیمان و... یاد بگیرید بدون آنکه خودتان را توضیح دهید "نه" بگویید... افتتاح خط تولید شورلت در ایران در سال ۱۳۵۴ ... ... صبر انتخاب نیست اجبار است . .. موریس تیه ، یک کشتی گیر فرانسوی متولد روسیه در رشته... خطاهای بشری اول رهگذر ، بعد مهمان ، و چندی نمیگذرد... من و جام می و معشوق، الباقی اضافات است اگر هستی که... در جامعه ای که غلبه ی تزویر و ریا و نفاق است اگر... زیباتــر از آنی کـه رهایت کنم امـا دیر آمده ای دوره... صبر کردن با تحمل کردن خیلی فرق داره صبر میکنی چون... ما غصه هایمان را شمردیم و به خواب رفتیم باید هم کابوس... از نقاط ضعفت حرف نزن تا هر کسی نتونه بهت غلبه کنه... یکی از سوال های همیشگی در دنیا این است که ما از کجا... وقتی خدا زنان را بین مردان تقسیم کرد ؛ و تو را به... سازِ غزلِ سایه به دامان تو خوش بود دور از تو منِ... هیچ چیز به اندازه ی آن چیزی که به زبان نمی آوریم... بدون متن ... دیروز خوابت را دیدم و انگار شاخه ای سبز بودی خرامان... قشنگ ترین عکس ها زمانی گرفته میشن که تو حواست نیست... همان آغاز باید بر حذر می بودم از عشقت همان دیدار... سلام بر قصیده ای که قافیه اش پس از تو گم شد . ... بدون متن شرح در تصویر . احساسات ابراز نشده هرگز نمی میرند.... دلهره ی دلخواهم....