نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
92/11/28 04:05

عکـس اسـطوره هـرمزگانی حـک شـده پشـت مـاشین سنگین...

نــاصــریـا
عکـس اسـطوره هـرمزگانی حـک شـده پشـت مـاشین سنگین
فک میکنم بیشتر هرمزگانیا این مـاشین رو دیده باشن .
دمــه رانندش گــــرم
99
20
6
24
حامد حمیدی , hamd0078
جمعه 15 خرداد ، 19:46
ادامه
مهدی ناصری , mehdi.naseri
سه شنبه 28 بهمن ، 12:41
لایک
ادامه
ابراهیم ساداتی , ebi_551
سه شنبه 21 بهمن ، 14:37
دمش گرم ... توی بغض جاده ها .. هرجا که دیدنیست .. چشمام و میبندم و .. جاش یه رویا میکارم ...
ادامه
نیمــــــــا چوک بندر , nima_ss0761
دوشنبه 28 بهمن ، 16:17
دم رانندش گرم
ادامه