نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

نــاصــریـا , nasseria_bnd

نــاصــریـا

749نــــفــــــر
عضو شده اند
749نفر عضو شده اند
94/06/12 20:29

هادی صبوری و رضا شبانی <ناصریا>

نــاصــریـا
[https://www.aparat.com/v/hdz9A]
هادی صبوری و رضا شبانی <ناصریا> به یاد زنده یاد ناصر عبدالهی
Naseriya
Hadi Saboori ft.Reza Shabani
Lyrics & Music:Ali Dibaj
Arrangment:Arash Abedi
99