نسل جوان  , nasle_javanclub

نسل جوان

نسل جوان  , nasle_javanclub

نسل جوان

3,396نــــفــــــر
عضو شده اند
3,396نفر عضو شده اند
95/10/11 00:07

نگاه اخلاقی همسر به جایگاه زن

نسل جوان
مرد برای حفظ جایگاه اخلاقی همسر خود می‌تواند، از دو مقوله‌ی برخورد نرم و لطیف مطابق با جایگاه زن و همچنین، با پاسداشت حقوق زناشویی، هم در بحث ارتباط کلامی و ارتباط زناشویی، این پیوند را مستحکم تر و آرامش مورد نیاز خانواده را تامین کند.
99