قهرمان من , MyHero

قهرمان من

قهرمان من , MyHero

قهرمان من

9,309نــــفــــــر
عضو شده اند
9,309نفر عضو شده اند
97/04/11 17:52

اینجـا....

قهرمان من
اینجـا... ❤♡
زمزمـی از نـور
پدیـد آمـده است
و در اطــراف آن
قبیله‌ای مسکن گزیده‌اند
کہ نـور می‌ خـورند
و نـور می ‌آشامنـد ...

•/ جمع خوبانم آرزوست /•
99
28
1
12
دنیز رضوی , daniz6565
چهارشنبه 13 تیر ، 17:57
+++
ادامه