مدافعین حرم , modafeiynharam

مدافعین حرم

مدافعین حرم , modafeiynharam

مدافعین حرم

1,417نــــفــــــر
عضو شده اند
1,417نفر عضو شده اند
97/07/5 12:29

پنجشنبه‌ است به یاد هــمه آنهایی ڪه بین ما نیستند...

مدافعین حرم
پنجشنبه‌ است

به یاد هــمه آنهایی ڪه بین ما نیستند و هیچڪس نمی تونه
جاشون ‌رو توی قلبمـون پر کنه
نثارروح شهدا ، پدران و مادران‌آسمانے
و هـــمه گذشتگانمان بخوانیم
فاتحه و صلوات!
99
5
1
2
سرباز محمدحسین حافظ حریم ولایت تا ظهور , mahdiyaaaar
شنبه 7 مهر ، 08:13
+++
ادامه