میگن که , migan_ke

میگن که

میگن که , migan_ke

میگن که

8,808نــــفــــــر
عضو شده اند
8,808نفر عضو شده اند
بیشتر
97/07/25 09:39

هر چیزی که به قیمت از دست رفتن آرامشت تمام شود گران...

میگن که
هر چیزی که به قیمت
از دست رفتن آرامشت تمام شود
گران است
رهایش کن
99