میگن که , migan_ke

میگن که

میگن که , migan_ke

میگن که

8,824نــــفــــــر
عضو شده اند
8,824نفر عضو شده اند
بیشتر
97/04/24 12:11

کبرای آزادی، لازم نیست آسمان و زمین را بخرید!...

میگن که
کبرای آزادی،

لازم نیست آسمان و زمین را بخرید!

فقط خودتان را نفروشید!!!
99
15
1
1
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
یکشنبه 24 تیر ، 12:14
زیباست
کاش کمی
کاش کمی
کمی تا قسمتی ابری
بهگزارش هواشناسی آسمان آفتابی و صاف تاکمی ابری همرابا رگبار و سیل و تندباد خخخخخ
ادامه