میگن که , migan_ke

میگن که

میگن که , migan_ke

میگن که

8,824نــــفــــــر
عضو شده اند
8,824نفر عضو شده اند
بیشتر
97/04/24 12:11

کاش همسرم بودی و در آشپزخانه ی کوچکمان غذا کمی می...

میگن که
کاش همسرم بودی
و در آشپزخانه ی کوچکمان
غذا کمی می سوخت شیر سر میرفت
یک بشقاب چینی می شکست
وتو مثل مردهای قدیم
داد میزدی
حواست کجاست زن

و من آرام می گفتم

به شماآقا...
99
15
2
3
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
یکشنبه 24 تیر ، 12:14
زیباست
ادامه