میگن که , migan_ke

میگن که

میگن که , migan_ke

میگن که

8,825نــــفــــــر
عضو شده اند
8,825نفر عضو شده اند
بیشتر
97/04/24 12:10

شما مردها اگر کم بیاورید دست میبرید به فندکتان ....

میگن که
شما مردها اگر کم بیاورید
دست میبرید به فندکتان ...
.به سیگارتان....
به پرسه زدن درخیابانها....
به پاک کردن خاطراتتان...
بهم میریزید هر آنچه را که با آن دلبری میکردید

ما زن ها.... اما
همه چیز را حل میکنیم در خودمان
دست میبریم ب موهایمان...
سکوت میکنیم....
پاک میکنیم
خاطراتمان را
آتش میزنیم
عکسهایمان را
عکسهایمان را...
99
26
2
5
  , l0rd3
یکشنبه 24 تیر ، 12:29
خیلی زندگی رو سخت میگیرین خانم هااا...
ادامه
بــــــــــــــاران  , dapti
یکشنبه 24 تیر ، 12:11
ادامه