نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
من عاشقت شدم , mali_pars_Starry

من عاشقت شدم

من عاشقت شدم , mali_pars_Starry

من عاشقت شدم

79نــــفــــــر
عضو شده اند
79نفر عضو شده اند
97/02/14 15:58

✿ ◉ ● • • ● ◉ ✿ ◉ ● • ◦ میگـَن یـه سِریـ دوستـایـ...

من عاشقت شدم
✿ ◉ ● • • ● ◉ ✿ ◉ ● • ◦

میگـَن یـه سِریـ دوستـایـ مَجـازیـ میـ اَرزَن بـه صـَد تا واقعیـ ◦_◦
خوبـ با اینـ توصیفاتـ آدَم بـاید یـه معـلا تو زندگیـش داشتهـ باشهـ ◉.◉
ینی ایـن کـِ بر مـَنه بریـد معلا خودتونو پیدا کنیـن -.-

◦ • ● ◉ ✿ ◉ ● • • ● ◉ ✿
99
13
21
13
 , dopdopkorea
یکشنبه 19 خرداد ، 12:49
عخی
ادامه
 , a111213
شنبه 18 خرداد ، 23:47
عزداریه

خخخخ
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 17 خرداد ، 13:59
چِ خبره
چِِِِِِ خبـــره
ادامه
 , a111213
جمعه 17 خرداد ، 01:10
...
ادامه
 , mina_shadowfamily
چهارشنبه 15 خرداد ، 14:26
چر منو عاشق نیستی عنترزر
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 6 خرداد ، 01:27

خـُع دیگـَر بَس اسـد
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 3 خرداد ، 13:10
(
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 22:41

فَداتـ بِشـَم خـاهَریـهِ مـَ
شیـز بَرمَنهـ *-* جاستـ خودِمـ *-*
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 22:39

میگَمـ خواهَریمـ بزنه بوقِتو خارابـ کُنه عا
ادامه
 , mahlarezaee
یکشنبه 30 اردیبهشت ، 13:50
♥_♥جاهان جاهان جاهان جاهان جاهان جاهان خودایا خودایا
ادامه
 , a111213
جمعه 28 اردیبهشت ، 02:44
خخخ من چراغ قوه دارم...خنده زیادی ممنوع/بوق بوق
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 27 اردیبهشت ، 15:24

تو تاریکی بوقَم میزن
ادامه
 , a111213
پنجشنبه 27 اردیبهشت ، 02:40
بوق.بوق
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 25 اردیبهشت ، 20:52

چِ قَفَن !
ادامه
 , a111213
یکشنبه 23 اردیبهشت ، 01:13
....اوهوم
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 19 اردیبهشت ، 17:26

اَلا یَنیـ محـو شدی ؟!
ادامه
 , a111213
چهارشنبه 19 اردیبهشت ، 01:45
عجب
پس برم.بالامحوشم
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 18 اردیبهشت ، 21:38

آرمانـا نمیـام پاییـن
هیـ فرتو فِرتـ میره پایـن
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 18 اردیبهشت ، 21:37

بـه خـاهَرَم قِر فِر نَیام بـِ کـی بیـام مادر ؟!
ادامه
 , a111213
شنبه 15 اردیبهشت ، 03:14
...

خجالت.یکم
ادامه