محنا , mahna.mn

محنا

محنا , mahna.mn

محنا

6نــــفــــــر
عضو شده اند
6نفر عضو شده اند
بیشتر
96/10/12 09:12

عامل سودآوری در تجارت؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna

محنا
سود جستن در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است.

99
    آخرین مطالب محنا
    عامل سودآوری در تجارت؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna مشتری، قدرتمندترین رئیس شما | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna چه زمانی دست از کار می کشید؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna نارضایتی افراد جرقه های نوآوری می آفریند | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna هیچ شکستی مرگ آور نیست | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna رضایت مشتری، نتیجه تلاش های مدیریتی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna نوآوری چاشنی خلق ثروت | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna جرهره استراتژی همان انتخاب نبایدها | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna بالابردن سطح وفاداری مشتری وظیفه هر بنگاه اقتصادی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna کیفیت زندگی در گرو مدیریت زمان | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna همه ما نابغه هستیم | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna چه تفاوت بزرگی است میان رهبر و رئیس! | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انتظار، تنها نابود کننده زمان | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انتخاب شغل براساس مشتری حاضر | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انرژی را میان کارمندان خود گسترش دهید | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna سرمایه خرج شده دوباره باز می گردد، اگر ... | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna آینده را پیش بینی کرده ای؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna ابزارهای تبلیغاتی هسته اصلی و زیر بنای برندآفرینی... آسیاب روزگار و مدیر هوشیار | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna شما آهنربایی زنده هستید؛ در مورد هر چه بیندیشید،... طراحی یک فرآیند خلاق برای تبلیغات است که می تواند... برای امروزت زندگی کن | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna کیفیت، سودآوری را موجب می شود وانسان ها، کیفیت را... اولین و آخرین وظیفه خود را بشناس | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna یک مشتری خشنود، رضایتش را به سه نفر می‌گوید، اما... تو حرکت آهسته را انتخاب کن | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موفقیت بدون غرور پایدار است | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna برای مدیر « کامیابی » یک سفر است نه یک مقصد. ابزارهای تبلیغاتی، سفیر همیشگی سازمان شما می باشد... برای مشتریان گوشی شنوا باش | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna