محنا , mahna.mn

محنا

محنا , mahna.mn

محنا

6نــــفــــــر
عضو شده اند
6نفر عضو شده اند
بیشتر
96/10/7 08:51

نارضایتی افراد جرقه های نوآوری می آفریند | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna

محنا
تقریباً صد در صد نوآوری ها، نه از تحلیل بازار، بلکه توسط افرادی که به شدت از وضع موجود ناراضی بوده اند الهام گرفته شده است.
پیترز، تام
99
    آخرین مطالب محنا
    عامل سودآوری در تجارت؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna مشتری، قدرتمندترین رئیس شما | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna چه زمانی دست از کار می کشید؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna نارضایتی افراد جرقه های نوآوری می آفریند | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna هیچ شکستی مرگ آور نیست | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna رضایت مشتری، نتیجه تلاش های مدیریتی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna نوآوری چاشنی خلق ثروت | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna جرهره استراتژی همان انتخاب نبایدها | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna بالابردن سطح وفاداری مشتری وظیفه هر بنگاه اقتصادی | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna کیفیت زندگی در گرو مدیریت زمان | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna همه ما نابغه هستیم | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna چه تفاوت بزرگی است میان رهبر و رئیس! | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انتظار، تنها نابود کننده زمان | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انتخاب شغل براساس مشتری حاضر | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna انرژی را میان کارمندان خود گسترش دهید | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna سرمایه خرج شده دوباره باز می گردد، اگر ... | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna آینده را پیش بینی کرده ای؟ | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna ابزارهای تبلیغاتی هسته اصلی و زیر بنای برندآفرینی... آسیاب روزگار و مدیر هوشیار | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna شما آهنربایی زنده هستید؛ در مورد هر چه بیندیشید،... طراحی یک فرآیند خلاق برای تبلیغات است که می تواند... برای امروزت زندگی کن | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna کیفیت، سودآوری را موجب می شود وانسان ها، کیفیت را... اولین و آخرین وظیفه خود را بشناس | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna یک مشتری خشنود، رضایتش را به سه نفر می‌گوید، اما... تو حرکت آهسته را انتخاب کن | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna موفقیت بدون غرور پایدار است | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna برای مدیر « کامیابی » یک سفر است نه یک مقصد. ابزارهای تبلیغاتی، سفیر همیشگی سازمان شما می باشد... برای مشتریان گوشی شنوا باش | موسسه مهندسی طراحی محنا | Mahna