نرم افزار اندروید کلوب
خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

68نــــفــــــر
عضو شده اند
68نفر عضو شده اند
94/01/31 12:40

کروکی های آرتور امید آذری

خانه اسکیس
99
آخرین مطالب خانه اسکیس
زاها حدید ، اسطوره معماری قرن درگذشت روز معمار مبارک باد... روز معمار مبارک باد... اسکیس های میدانی – اسکیس ها سریع سواد بصری و جایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ یادداشت های بصری وجایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ پیشنهادات عملی برای تجهیزات و یادداشت برداری 4- اسکیس های معماران معاصر ایران 3- اسکیس های معماران معاصر ایران 2- اسکیس های معماران معاصر ایران 1- اسکیس های معماران معاصر ایران 5- اسکیس های معماران مشهور جهان 4- اسکیس های معماران مشهور جهان 3- اسکیس های معماران مشهور جهان 2- اسکیس های معماران مشهور جهان 1- اسکیس های معماران مشهور جهان کروکی های آرتور امید آذری جزئیات و مقیاس انسانی در کروکی کروکی: پرسپکتیو جایگاه راندو در معماری در فرایند شکل گیری طراحی معماری راندو چیست ؟ 5- شیت بندی آرتور امید آذری 4- شیت بندی آرتور امید آذری 3- شیت بندی آرتور امید آذری 2- شیت بندی آرتور امید آذری 1- شیت بندی آرتور امید آذری برگرفته از مفاهیم پل لازیو اسکیس عام : اسکیس مفهومی :