خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

68نــــفــــــر
عضو شده اند
68نفر عضو شده اند
94/01/30 14:51

راندو چیست ؟

خانه اسکیس
رنگ در طراحی معماری یکی از ویژگی های ذاتی هرشکل است که با نور و نورپردازی در طراحی ارتباط تنگاتنگی دارد. هر رنگ دارای ویژگی های گوناگونی است که آن را از دیگری متمایز می کند و بدون شناخت این ویژگی ها بررسی در مبانی زیبا شناختی رنگ ها و نحوه ساخت رنگ های جدید با تجزیه و تحلیل آنها ممکن نمی شود.


بدون آگاهی و تسلط براین مفاهیم و ابعاد رنگ نمی توان به شناخت و آنالیز اجسام رنگی و حتی آثار هنری پرداخت. این ویژگی های رنگ، در جلوه بصری آن تاثیر دارند.
راندوها می توانند به احساس بهتر فضا و افزایش معنای متصور ازیک اسکیس کمک کنند.
در پرزانته معماری بهتراست فقط تاکید به وسیله ی محیط روی بنای معماری باشد. راندو معماری را قابل درک، پرجلوه، آشکار و با صلابت می کند. طرح معماری با کیفیت مناسب یک راندو، می تواند به انتقال بهتر ذهنیات معمار کمک کند.
روند گام به گام پرزانته طرح معماری
مرحله اول : ترسیم طرح معماری
مرحله دوم : زمین را می کشیم تا بنا روی زمین قرار گیرد.
مرحله سوم: درختان موجود دربستر طرح را ارائه می کنیم.
مرحله چهارم: سایه بنا و محیط را رسم می کنیم. ( یک وجه بنا باید تیره تر شود.)
مرحله پنجم : آسمان را در پشت زمینه به میزان محدود رسم می کنیم.
99
آخرین مطالب خانه اسکیس
زاها حدید ، اسطوره معماری قرن درگذشت روز معمار مبارک باد... روز معمار مبارک باد... اسکیس های میدانی – اسکیس ها سریع سواد بصری و جایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ یادداشت های بصری وجایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ پیشنهادات عملی برای تجهیزات و یادداشت برداری 4- اسکیس های معماران معاصر ایران 3- اسکیس های معماران معاصر ایران 2- اسکیس های معماران معاصر ایران 1- اسکیس های معماران معاصر ایران 5- اسکیس های معماران مشهور جهان 4- اسکیس های معماران مشهور جهان 3- اسکیس های معماران مشهور جهان 2- اسکیس های معماران مشهور جهان 1- اسکیس های معماران مشهور جهان کروکی های آرتور امید آذری جزئیات و مقیاس انسانی در کروکی کروکی: پرسپکتیو جایگاه راندو در معماری در فرایند شکل گیری طراحی معماری راندو چیست ؟ 5- شیت بندی آرتور امید آذری 4- شیت بندی آرتور امید آذری 3- شیت بندی آرتور امید آذری 2- شیت بندی آرتور امید آذری 1- شیت بندی آرتور امید آذری برگرفته از مفاهیم پل لازیو اسکیس عام : اسکیس مفهومی :