نرم افزار اندروید کلوب
خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

خانه اسکیس , khanehAskys

خانه اسکیس

68نــــفــــــر
عضو شده اند
68نفر عضو شده اند
94/01/30 11:44

3- شیت بندی آرتور امید آذری

خانه اسکیس
ترکیب بندی با توجه به فرم خود طرح
سیالیت فرم خالص حجم باعث شده است که کل شیت تحت تاثیر قرار بگیرد .حائز اهمیت است ه در چنین پروژه هایی مرکز ثقل شیت پرسپکتیو می باشد ( تاکید از لحاظ فرم و ابعاد شیت و رنگ و...)
99
آخرین مطالب خانه اسکیس
زاها حدید ، اسطوره معماری قرن درگذشت روز معمار مبارک باد... روز معمار مبارک باد... اسکیس های میدانی – اسکیس ها سریع سواد بصری و جایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ یادداشت های بصری وجایگاه آن در آموزش اسکیس چیست؟ پیشنهادات عملی برای تجهیزات و یادداشت برداری 4- اسکیس های معماران معاصر ایران 3- اسکیس های معماران معاصر ایران 2- اسکیس های معماران معاصر ایران 1- اسکیس های معماران معاصر ایران 5- اسکیس های معماران مشهور جهان 4- اسکیس های معماران مشهور جهان 3- اسکیس های معماران مشهور جهان 2- اسکیس های معماران مشهور جهان 1- اسکیس های معماران مشهور جهان کروکی های آرتور امید آذری جزئیات و مقیاس انسانی در کروکی کروکی: پرسپکتیو جایگاه راندو در معماری در فرایند شکل گیری طراحی معماری راندو چیست ؟ 5- شیت بندی آرتور امید آذری 4- شیت بندی آرتور امید آذری 3- شیت بندی آرتور امید آذری 2- شیت بندی آرتور امید آذری 1- شیت بندی آرتور امید آذری برگرفته از مفاهیم پل لازیو اسکیس عام : اسکیس مفهومی :