نسل جوان , javanclub

نسل جوان

نسل جوان , javanclub

نسل جوان

88,222نــــفــــــر
عضو شده اند
88,222نفر عضو شده اند
94/02/28 17:13

پس کی درس بخوانم؟

نسل جوان
99
6
1
3
شروین احمدی , yosefhoseini666
دوشنبه 28 اردیبهشت ، 18:10
بابا ول کنید بخدا همه چی به خوندن نیست
به جایه اینکه این همه تئوری کار بکنید یه کم عملی کار کنید
طلبه بیست سال درس میخونه سر آخر منزوی میشه ومیبینه به درد جامعه نمیخوره چون عملی کار نکرده به خاطر همین همه داخل قم جمع شدن وتا 70 سالگی میرن درس خحارج
ادامه