فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان , iranian_languages_and_literature_academy

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان

9,860نــــفــــــر
عضو شده اند
9,860نفر عضو شده اند
96/03/25 23:58

ناشناسی که به تاریکی شب می‌برد نان یتیمان عرب تا...

فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
ناشناسی که به تاریکی شب
می‌برد نان یتیمان عرب
تا نشد پردگی آن سرّ جلی
نشد افشا که علی بود علی

«شهریار»
99
آخرین مطالب فرهنگستان زبان و ادب ایرانیان
بدون متن بدون متن آخرین ماه خزان در راه است دامنش رنگارنگ شالش از پشم... بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی می‌خواند دوش درس مقامات... چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن... آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا... بدون متن بدون متن بدون متن پندی دَهَمَت ز دفترِ شاعرِ توس چون تاجِ شَهان گذاشت... گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات... زبان پارسی از زمان تاسیس تا سالیان متمادی زبان رسمی... احسان یارشاطر بنیان گذار دانشنامه ایرانیکا درگذشت.... پارسی را با زبانهای محلی جنگ نیست / هیچ دریایی نورزد دشمنی با جویبار وای از این افسرده گان فریاد اهل درد کو؟... ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نه... بدون متن در باره نام دریای شمال کشور هیچ گاه در تاریخ این... شیخ ابوالحسن خرقانی گفت: جواب دو نفر مرا سخت تکان... بدون متن از خانه بیرون می زنم اما كجا امشب شاید تو می خواهی... آیا در گفتار فارسی امروز واژگانی از عهد هخامنشی یا... بدون متن قمرا پرده برافکن که ز شرم رخ تو چهرهٔ ماه فلک زیر... ماه بالای سر آبادی است اهل آبادی در خواب‌ روی این... بدون متن مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد و گر پنهان... بیستون بود و تمنای دو دوست آزمون بود و تماشای دو... بدون متن چگونه بنویسیم؟