نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA

حرم امام رضا (ع)

9,075نــــفــــــر
عضو شده اند
9,075نفر عضو شده اند
99/12/10 21:25

نـامـه ای بـرای خـواهـرم !...

حرم امام رضا (ع)
نـامـه ای بـرای خـواهـرم !
سـلام اکنون و در آستانه بلوغ و نوجوانی ات ، و گل کردن و شکفتنِ احساسات و عواطف دخترانه ات ، فراوان اند مردان و پسرانی که یک شبه و با یک نگاه ، عاشق و واله و مست و بی خود از خودِ تو اند ! و تو برایشان بی نظیر ترینِ بی نظیر می نمایی ! بدونِ تو زندگی برایشان تب است و درد عاشقی ! و تو نه از سرِ سادگی و کودکـی ! که از سرِ دلی که سر به سر مهربانی است و عاشقی و دخترانه هایِ ظریف شیشه ای ، میپذیری و دل به گفته ها و حرفها و وعده هایشان میدهی ! دلِ تو خواهرم ! پر است از یاس های صورتی پر است از نوایِ بندگی چشم های تو نجابت است و معدنِ زلال شعر و دست های تو مقدّس ترینِ آفریده ی خداست ! ای شکوه ظرافت و اوج عشق ! چشمِ نامحرمان و ناکسان و راویان دروغِ عشق از تو دور باد ! مباد آنکه طعمه یِ گرگِ بی صفت شوی ! روبهانِ حیله کار و مَکْرْ باز فقط برای ساعتی و لحظه ای مشتریِ تن و رخِ تو اند ! و بویی از عاشقی و مهربانی و وفا نبرده اند کاش تا رسیدن مردِ واقعی، تا رسیدن کسی که سهم توست تا شروع عشقِ ناب دست های حیله و دروغ و کج از تو و امانت حیا و عفتت دور باشد و در امان
99
12
1
4
یا ثامن الحجج , ziyarat8
یکشنبه 10 اسفند ، 21:25
***
ادامه